News

Công bố thông tin Quyết định 5671/QĐ-CT của Cục Thuế TP.HCM[11/09/2018] Công bố thông tin Quyết định 5671/QĐ-CT của Cục Thuế TP.HCM Detail
Quyết định thi hành án chủ động[03/01/2018] Quyết định thi hành án chủ động Detail
Nghị Quyết 29/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản[28/12/2017] Nghị Quyết 29/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Detail
Bản dự thảo điều lệ Công ty và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017[19/10/2017] Bản dự thảo điều lệ Công ty và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017 Detail
Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 và thư mời tham dự[19/10/2017] Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 và thư mời tham dự Detail
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017 và các tài liệu liên quan[16/06/2017] Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017 và các tài liệu liên quan Detail