TIN VỀ CÔNG TY

Bà Võ Ngọc Xuân - chủ tịch HĐQT đã bán thành công 600.000 cổ phiếu IFC

Đưọc cập nhật : 22-05-2017 11:29:31

Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xin thông báo đến quý cổ đông về thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

  1. Bà Võ Ngọc Xuân - chủ tịch HĐQT đã bán thành công 600.000 cổ phiếu IFC ngày 19/05/2017.
  2. Bà Võ Ngọc Xuân không còn là cổ đông lớn của công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn kể từ ngày 19/05/2017.

Chi tiết xin xem file đính kèm trong đường dẫn này : Tài liệu đính kèm

Trân trọng cảm ơn.

Các tin khác