Đường túi

Sắp xếp theo

Đường trắng Con Ong

Tháng 7/2015, Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco) đã ra mắt dòng sản phẩm mới - đường túi Con Ong dành riêng cho phân khúc chợ truyền...

mua   Chi tiết
Đặt hàng

Tên sản phẩm: Đường trắng Con Ong

Tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email của bạn:
Số lượng:
Ghi chú:
Đường tinh luyện (RE)

Sản phẩm Ðường tinh luyện cao cấp “Con Ong” RE được sản xuất theo tiêu chuẩn ngành mía đường Quốc tế với chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ...

mua   Chi tiết
Đặt hàng

Tên sản phẩm: Đường tinh luyện (RE)

Tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email của bạn:
Số lượng:
Ghi chú:
Đường kính trắng (RS)

Sản phẩm Ðường kính trắng cao cấp “Con Ong” RS được sản xuất theo tiêu chuẩn ngành mía đường Quốc tế với chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ...

mua   Chi tiết
Đặt hàng

Tên sản phẩm: Đường kính trắng (RS)

Tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Email của bạn:
Số lượng:
Ghi chú: