ĐỐI TÁC

Số TT Logo Tên đối tác Địa chỉ website
1 Công ty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ http://www.casuco.com.vn/
2 Công ty Cổ phần Mía Đường Sóc Trăng http://www.soctrangsugar.com/
3 Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh http://ttcsugar.com.vn/
4 Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam http://www.vbl.com.vn/en/
5 Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương http://www.cdbeco.com.vn/en
6 Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát https://www.number1vn.com/
7 Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan http://www.masanconsumer.com/
8 Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam (VIFON) http://vifon.com.vn/
9 Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM - SaiGon CO.OP http://www.saigonco-op.com.vn/
10 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam http://www.vietcombank.com.vn/
11 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội https://mbbank.com.vn/Pages/Default.aspx