TIN VỀ CÔNG TY

INFOODCO chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 22/03/2016

Đưọc cập nhật : 17-03-2016 09:05:21

CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (MCK: IFC) chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM từ ngày 22/03/2016 với giá tham chiếu 26.500 đồng/cổ phiếu.

 

Tài liệu đính kèm :

1/ Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu IFC trên UPCoM.

2/ Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu IFC.

3/ Thông tin tóm tắt INFOODCO.

4/ Thông báo Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội.

Tải về

 

 

 

Các tin khác