TIN VỀ CÔNG TY

Infoodco tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

Đưọc cập nhật : 29-12-2015 13:08:46

Ngày 04/06/2014 vừa qua, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Sài Gòn (Infoodco) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại Edenstar Hotel, 38 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM. Đã có 53 cổ đông tham dự đại hội năm nay với số lượng cổ phiếu tham gia biểu quyết 73,67%.  

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Cổ đông thường niên 2015 của Infoodco

Trước rất nhiều khó khăn từ 2013 để lại, ngoài nhiều công nợ khó đòi, sự cố kinh doanh ở mảng xuất khẩu thuốc lá sang Campuchia dẫn đến việc một số nhân sự lãnh đạo công ty bị điều tra vào cuối năm 2013, bên cạnh đó công ty phải gánh chịu và giải quyết lượng tồn kho khá lớn mặt hàng nước giải khát Chương Dương, và các mặt hàng khác như Nestle, Trung Nguyên, Masan,…

Các tin khác