HỢP TÁC ĐẦU TƯ

- Tìm đối tác phân phối và kinh doanh

- Tìm đối tác hợp tác sản xuất kinh doanh tập vở học sinh nhãn hiệu độc quyền Olympic

- Hợp tác đầu tư khai thác cơ sở vật chất, các mặt bằng, kho bãi.