TIN VỀ CÔNG TY

Nghị Quyết 29/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Đưọc cập nhật : 28-12-2017 14:39:03

Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xin công bố nghị Quyết 29/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :

  • Ngày đăng ký cuối cùng : 19/01/2018
  • Thời gian dự kiến từ 25/01/2018 đến 09/02/2018

Chi tiết xin xem tại file đính kèm : Tải về tại đây

Cảm ơn quý cổ đông.

 

Các tin khác