TIN VỀ CÔNG TY

Ông Nguyễn Hữu Phước - thành viên HĐQT đã mua thành công 600.000 cp IFC

Đưọc cập nhật : 22-05-2017 11:36:06

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xin được thông báo đến quý cổ đông thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty.

  1. Ông Nguyễn Hữu Phước - thành viên HĐQT đã mua thành công 600.000 cổ phiếu IFC và trở thành cổ đông lớn từ ngày 19/05/2017.

Chi tiết xin quý cổ đông xem file đính kèm tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

Các tin khác