THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm

Danh hiệu

Cơ quan trao tặng

2015

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2015 do người tiêu dùng bình chọn

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

2013

Chứng nhận 3K tại Việt Nam

Hội Sở hữu trí tuệ và Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam

2012

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2012 do người tiêu dùng bình chọn

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

2009

Cúp vàng Sản phẩm – dịch vụ xuất sắc năm 2009 vì sức khoẻ và sự phát triển của cộng đồng

Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

2006

Bằng khen

Thủ tướng Chính phủ

1998

Huân Chương Lao Động Hạng III

Chủ tịch nước

1996

Góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ Quốc

Thủ tướng Chính phủ