TIN VỀ CÔNG TY

Thông báo v/v tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017

Đưọc cập nhật : 16-06-2017 16:40:41

Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xin thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

  • Thời gian : 8h00 sáng ngày 28/06/2017
  • Địa điểm : Trụ sở chính công ty - số 103 -- 105 Nguyễn Thị Minh Khai , P. Bến Thành , Q.1 , TP.HCM
  • Thành phần tham dự : tất cả các cổ đông có tên trong danh sách của VSD chốt ngày 15/06/2017
  • Các thông tin khác xin vui lòng xem chi tiết trong liên kết NÀY.

Trân trọng cảm ơn.

 

Các tin khác