TIN VỀ CÔNG TY

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017

Đưọc cập nhật : 06-01-2017 09:52:47

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/12/2016

- Thời gian thực hiện : 20/01/2017

- Địa điểm thực hiện : 103 -105 Nguyễn Thị Minh Khai , P.Bến Thành , Q.1 , TP.HCM

- Nội dung họp : lấy ý kiến cổ đông về việc tăng vốn điều lệ thông qua chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà Đầu tư chiến lược để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Link tải về thông báo :    

Các tin khác