Tin tức

TB của Sở KHĐT TP.HCM v/v chấm dứt họat động Chi nhánh TPCN Bến Thành[22/10/2018] Thông báo số 895818/18 ngày 20/10/2018 của Sở Kế họach và Đầu tư TP.HCM về việc... Chi tiết
Công bố thông tin Quyết định 5671/QĐ-CT của Cục Thuế TP.HCM[11/09/2018] Công bố thông tin Quyết định 5671/QĐ-CT của Cục Thuế TP.HCM Chi tiết
Quyết định thi hành án chủ động[03/01/2018] Quyết định thi hành án chủ động Chi tiết
Nghị Quyết 29/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản[28/12/2017] Nghị Quyết 29/NQ-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Chi tiết
Bản dự thảo điều lệ Công ty và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017[19/10/2017] Bản dự thảo điều lệ Công ty và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017 Chi tiết