TIN VỀ CÔNG TY

Infoodco ra mắt đường Con Ong mẫu mới[29/12/2015] Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco) ra mắt sản phẩm đường... Chi tiết
Infoodco tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015[29/12/2015] Ngày 04/06/2014 vừa qua, Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Sài Gòn (Infoodco) đã tổ... Chi tiết
Cơ hội hợp tác sản xuất giấy tập học sinh Olympic[29/12/2015] Kể từ đầu năm 2015 , Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco) chính... Chi tiết
Infoodco cung ứng đầy đủ hàng bình ổn thị trường tết 2015[29/12/2015] Là một doanh nghiệp phân phối chuyên nghiệp nằm trong hệ thống Tổng công ty thương... Chi tiết
INFOODCO chính thức giao dịch cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 22/03/2016[17/03/2016] CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (MCK: IFC) chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị... Chi tiết
Thông báo giao dịch Cổ đông nội bộ INFOODCO[25/03/2016] Thông báo giao dịch Cổ đông nội bộ INFOODCO Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017[06/01/2017] Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 Chi tiết
Thông báo và Tài liệu tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017[06/01/2017] Thông báo và Tài liệu tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 Chi tiết